fbpx

SME D Bank ร่วมส่งธารน้ำใจ บริจาคน้ำดื่ม หน้ากากผ้า Face shield

SME D Bank ร่วมส่งธารน้ำใจ บริจาคน้ำดื่ม-หน้ากากผ้า- Face shield

แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 กรุงเทพมหานคร

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด หน้ากากผ้า 1,000 ชิ้น และ Face shield หรือหน้ากากกันกระเด็น 600 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กทม. เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นเสบียง รวมถึงใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ กทม. ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครจากมูลนิธิต่าง ๆ ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 บริเวณเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 12 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Skip to content