fbpx

SME D Bank ร่วมหารือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนุนเอสเอ็มอีกลุ่มท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งทุน ขานรับนโยบายเปิด Sandbox

SME D Bank ร่วมหารือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หนุนเอสเอ็มอีกลุ่มท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งทุน ขานรับนโยบายเปิด Sandbox


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมถึงตัวแทนภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง  สามารถเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคาร   เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเงินทุน นำไปหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง รองรับเปิดการท่องเที่ยวรูปแบบ Sandbox  นำร่องจังหวัดภูเก็ต  โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุม  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อเร็วๆ นี้

  

Skip to content