fbpx

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีลูกค้าธนาคารประสบความสำเร็จ คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย THAILAND TOP SME AWARDS 2021

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีลูกค้าธนาคารประสบความสำเร็จ คว้ารางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย “THAILAND TOP SME AWARDS 2021”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีไทย  “THAILAND TOP SME AWARDS 2021” เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละด้าน  รวมถึง นำ BCG Model ซึ่งเป็นแนวทางเศรษฐกิจใหม่มาประยุกต์ใช้ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็ง และก้าวเดินต่อไปสู่ความยั่งยืน จัดโดยนิตยสาร Business Plus  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  พร้อมแสดงความยินดีกับลูกค้าของ SME D Bank จำนวน 11 รายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล   ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา   เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับลูกค้าของ SME D Bank ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
บริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด  รางวัลธุรกิจ BCG แห่งปี
บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด  รางวัลธุรกิจด้านอาหารแห่งปี
บริษัท บวรเวชสมุนไพร จำกัด  รางวัลส่งเสริมทายาทธุรกิจแห่งปี
บริษัท อารยโชคทรัพย์ จำกัด รางวัลธุรกิจด้านสุขภาพแห่งปี
บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด รางวัลธุรกิจส่งเสริมชุมชนแห่งปี
บริษัท เรดี้ ไทย ฟู้ดส์ จำกัด  รางวัลนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นแห่งปี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มจิ้งหรีดชุติกาญจน์  รางวัลธุรกิจส่งเสริมการเกษตรแห่งปี
บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด  รางวัลการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแห่งปี
บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด   รางวัลธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งปี
บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  รางวัลธุรกิจสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งปี
บริษัท กาล (30) จำกัด  รางวัลวิสาหกิจส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนแห่งปี

     

     

     

     

  

Skip to content