fbpx

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK คนใหม่

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการคนใหม่ EXIM BANK Thailand

 

คุณนารี นรี รัตภัทร์ กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Thailand) หรือ EXIM Thailand ที่ Exim Building สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 .

Skip to content