fbpx

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการ สคร. คนใหม่

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการ สคร. คนใหม่

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ณ บริเวณโถงชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

Skip to content