fbpx

SME D Bank ลงพื้นที่ภาคอีสาน เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

SME D Bank ลงพื้นที่ภาคอีสาน เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า
จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ลงพื้นที่ภาคอีสาน  เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า  ประกอบด้วย นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการธนาคาร   นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เยี่ยมกิจการ “ไร่ทองสมบูรณ์”  แหล่งท่องเที่ยวสวนสนุกแนวผจญภัยฝีมือคนไทย ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี นายพลพจน์ พลเจริญเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองสมบูรณ์คลับ จำกัด ให้การต้อนรับ นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เยี่ยมกิจการ  “ซุปเปอร์ เอ” ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเบเกอรี่ครบวงจรรายใหญ่ของ จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายวริษฐ์ รัตนาวงศ์ศรี  เจ้าของกิจการ บริษัท ตั้งยงกิจ จำกัด ให้การต้อนรับ และนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เยี่ยมชมกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนไหม-ใบหม่อน จ.สุรินทร์ โรงงานทอผ้าไหมที่สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมท้องถิ่นจากรุ่นต่อรุ่น  รวมถึง เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตผ้าไหมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  เพื่อส่งต่อภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป   โดยมี นายอาทร แสงโสมวงศ์ เจ้าของกิจการให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ SME D Bank  ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย  สนับสนุนลูกค้าทั้ง 3 ราย ผ่านบริการด้านเงินทุน ควบคู่กับการพัฒนา ช่วยให้กิจการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ณ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

   

Skip to content