fbpx

SME D Bank ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ใจถึงใจ เราไม่ทิ้งกัน

SME D Bank ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม ‘ใจถึงใจ เราไม่ทิ้งกัน’
ส่งมอบกำลังใจและถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม


วันนี้ (16 ธ.ค.63) นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ใจถึงใจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อมอบกำลังใจ พร้อมส่งมอบถุงยังชีพที่ได้รับการบริจาคจากประชาชนจิตอาสา และพนักงาน SME D Bank เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม    รวมถึง ยังเดินทางเยี่ยมลูกค้า เพื่อให้กำลังใจและคำปรึกษาแนะนำแนวทางช่วยเหลือ เพื่อพาธุรกิจก้าวผ่านวิกฤตไปได้โดยเร็ว ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    

Skip to content