fbpx

SME D Bank สนับสนุนชุด Covid Care Box แก่สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว ในโครงการ Covid Home Care ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม

SME D Bank สนับสนุนชุด Covid Care Box แก่สมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว ในโครงการ Covid Home Care   ถวายเป็นพระราชกุศล  12 สิงหาคม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  ถวายเป็นพระราชกุศล  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564  ด้วยการสนับสนุนชุด  Covid Care Box    ให้แก่สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ  ซึ่งร่วมมือกับสถานพยาบาล และกลุ่มแพทย์อาสา สำหรับนำไปใช้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเขียว ขณะพักรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งจะช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์และลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ตามโครงการ Covid Home Care   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พนิตสิรี  แพ่งสภา  ที่ปรึกษาประจำโครงการ และทีมงานสมาคมฯ  เป็นตัวแทนรับมอบ  ทั้งนี้ ภายใน Covid Care Box ประกอบด้วยอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ เช่น ชุดเวชภัณฑ์ดูแลรักษาตัวเอง ยา เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงคู่มือแนะนำการดูแลตัวเอง  เป็นต้น   ณ สำนักงานใหญ่ อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็วๆ นี้

 

Skip to content