fbpx

SME D Bank สนับสนุนน้ำดื่มส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

SME D Bank สนับสนุนน้ำดื่มส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19

วันนี้ (10 มี.ค. 2565) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายเจษฎา ช.เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน  สนับสนุนมอบน้ำดื่มส่งต่อความห่วงใย แก่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปบริการประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ประมาณ 3,000 คน/วัน โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยา โชติวรรธกวณิช  ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้รับมอบ  ณ SME D Bank สำนักงานใหญ่

Skip to content