fbpx

SME D Bank สำรวจและให้กำลังใจลูกค้าประสบภัยพายุ ปาบึก พบเสียหายกว่า 169 ล้านบาท

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว.) หรือ SME D Bank  ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสำรวจและให้กำลังใจลูกค้าธนาคารประสบภัยพายุ “ปาบึก”  พบว่า ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 162 ราย มูลค่าความเสียหาย 169.91 ล้านบาท กระจายในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ โดยธนาคารวาง 2 มาตรการเร่งด่วนช่วยเยียวยาฟื้นฟูธุรกิจ   ได้แก่  1.พักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน พักชำระดอกเบี้ย  6 เดือน  และ 2.สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ   ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี  ปลอดชำระคืนเงินต้น ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 0.415% ต่อเดือน ตลอดอายุสัญญา  รวมถึง เติมทุนใหม่เสริมศักยภาพธุรกิจ  เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บุคคลธรรมดาปีที่ 1-3  เพียง 0.42% ต่อเดือน และนิติบุคคล  อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เพียง 0.25% ต่อเดือน   และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 (กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อปี เป็นต้น สามารถยื่นขอรับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1357

 

 

Skip to content