fbpx

SME D Bank ส่งมอบข้าวกล่องให้แก่ผู้พิการ และประชาชนชุมชนคลองเตย เพื่อเป็นกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

SME D Bank  ส่งมอบข้าวกล่องให้แก่ผู้พิการ และประชาชนชุมชนคลองเตย  เพื่อเป็นกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมยืนเคียงข้าง ช่วยเหลือสังคม ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการบริจาคอาหารกล่องปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน มอบให้แก่ผู้พิการ และประชาชนชาวชุมชนคลองเตย   ซึ่งชุมชนคลองเตยมีประชาชนพักอาศัยรวมกันอยู่หนาแน่น จำนวนมากกว่า 80,000 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้พิการกว่า 2,000 คน   ซึ่งเวลานี้กำลังประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ดังนั้น ธนาคารจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพ ด้วยการบริจาคอาหารกล่องดังกล่าว   โดยมีคุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้พิการ และชาวชุมชนคลองเตย ต่อไป

 

Skip to content