fbpx

SME D Bank หารือร่วม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เติม ความรู้คู่พัฒนา สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านโควิด-19

SME D Bank หารือร่วม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เติม “ความรู้คู่พัฒนา” สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านโควิด-19


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank   โดย   ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการธนาคาร นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ และนายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร  หารือร่วมกับ นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และผู้บริหารสมาพันธ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานร่วมกัน และแนะนำนโยบายของธนาคาร ในฐานะ “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้ง “ด้านการเงิน” ควบคู่กับ “การพัฒนา” เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุน นำไปเสริมสภาพคล่อง รักษาการจ้างงาน รวมถึง ช่วยยกระดับพัฒนาผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมความรู้หลักสูตรจำเป็น และส่งเสริมการตลาด เป็นต้น ให้สามารถปรับตัวและก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปได้ด้วยดี  ณ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

Skip to content