fbpx

SME D Bank หารือร่วม หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุน SMEs เติมความรู้คู่ทุน

SME D Bank  หารือร่วม หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุน SMEs “เติมความรู้คู่ทุน”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ นายพิชิต มิทราวงศ์ และ นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ก้าวข้ามโควิด-19 ผ่านกระบวนการ “ด้านเงินทุน” เติมเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ควบคู่ “ด้านการพัฒนา”

โดยจะดำเนินการร่วมกันผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารที่ครอบคลุมทุกธุรกิจ รวมถึงร่วมกันจัดอบรมและสัมมนาร่วมกัน ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น “การขึ้นทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รุ่นที่ 1”, “หลักสูตรมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับกิจการ รุ่นที่ 2” เป็นต้น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) นำไปปรับใช้กับธุรกิจ รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Skip to content