fbpx

SME D Bank ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนตลาดหม่อมเจ้าตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบ ถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน

SME D Bank ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ‘ชุมชนตลาดหม่อมเจ้าตำบลท่าเรือ’
ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบ ‘ถุงยังชีพ’ บรรเทาความเดือดร้อน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ผู้บริหารจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) อุตสาหกรรมจังหวัด  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบ “ถุงยังชีพ” ที่บรรจุสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชุมชนตลาดหม่อมเจ้าตำบลท่าเรือ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง ส่งผลให้บ้านเรือนเกิดน้ำท่วมเสียหาย   เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยมีนายชโลม โปลิตานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล และ ชุมชนตลาดหม่อมเจ้าตำบลท่าเรือ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

    

Skip to content