fbpx

SME D Bank เข้าพบผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 66

SME D Bank เข้าพบผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 66

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าพบผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมี นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้การต้อนรับ พร้อมมอบคำอวยพร  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของ SME D Bank เดินหน้าภารกิจ “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ม.ค.66

         

 

Skip to content