fbpx

SME D Bank เข้าพบ ‘ประธาน ส.อ.ท.’ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 66 ร่วมหารือแนวทางหนุนเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา”

SME D Bank เข้าพบ ‘ประธาน ส.อ.ท.’ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 66
ร่วมหารือแนวทางหนุนเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา”

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร  เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เพื่ออวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนสมาชิกของ ส.อ.ท. และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยเสริมสภาพคล่องกิจการ ควบคู่กับการพัฒนา ยกระดับธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ณ สำนักงาน ส.อ.ท. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66

     

 

Skip to content