fbpx

SME D Bank เชิญร่วมงานประมูลขายสินทรัพย์รอการขาย “เหล็กรูปพรรณ”

ครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หจก.สมไทยอารีย์ ทรัพย์เจริญ จ.พิจิตร
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ลานมันรุ่งโรจน์ 1 และ 2 จ.เพชรบูรณ์

 

 

Skip to content