fbpx

SME D Bank เตือน ผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกเก็บเงินอนุมัติ โครงการกองทุน สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

SME D Bank เตือน! ผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเรียกเก็บเงินอนุมัติ

โครงการกองทุน “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า ขณะนี้ โครงการกองทุน “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน” มีกระแสข่าว บุคคลแอบอ้างรับดำเนินการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและอนุมัติสินเชื่อ และเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากบุคคลที่เข้ารับบริการ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  ธพว. ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการกองทุน “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน” ขอเรียนแจ้งมายังผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกท่านว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ไม่มีนโยบายเรียกรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ วิเคราะห์หรืออนุมัติสินเชื่อจากประชาชน รวมถึง มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับบุคคลที่แอบอ้าง

ดังนั้น หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูล หรือพบเห็นการกระทำผิดแจ้งเบาะแส ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด(สอจ.)ทั่วประเทศ หรือ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-202-3879 และ ธพว.  Call Center 1357

Skip to content