fbpx

SME D Bank เปิดบริการ LG ONE Day ออกหนังสือค้ำประกัน ทันใจใน 1 วัน

SME D Bank เปิดบริการ ‘LG ONE Day’ ออกหนังสือค้ำประกัน ทันใจใน 1 วัน
แถมฟรีค่าวิเคราะห์โครงการ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง ช่วยธุรกิจลื่นไหล คู่ค้ามั่นใจ

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจลื่นไหล ไม่มีสะดุด ด้วยบริการ “LG ONE Day”  ออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (Letter of Guarantee) ภายใน 1 วัน  ช่วยผู้ประกอบการสามารถวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้า โดยใช้หนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกันแทนการวางหลักทรัพย์  ไม่ว่าจะเป็นหลักประกันค่าสาธารณูปโภค การชำระภาษีอากร ยื่นของประกวดราคา สัญญาว่าจ้าง และค้ำประกันผลงาน   จุดเด่นบริการสะดวกและรวดเร็ว  สามารถออก LG ให้ได้ ภายใน 1 วัน  ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าคล่องตัว  แถมยกเว้นค่าวิเคราะห์โครงการ  พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างทาง  ส่วนค่าธรรมเนียมคิดเพียง 1.25% ต่อปี เริ่มต้น 500 บาท   สนใจสามารถใช้บริการได้ที่สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

Skip to content