fbpx

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564

SME D Bank เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564

พบกับทรัพย์ดี มีคุณภาพ ตรวจสอบได้
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
ณ SME D Bank สาขายะลา
พิเศษยกเว้น ค่าอากร และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
Skip to content