fbpx

SME D Bank เปิด ตู้ปันสุข ธพว. หยิบไปแต่พอดี มีให้แบ่งปัน ร่วมส่งมอบสิ่งของ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน รับผลกระทบโควิด-19

SME D Bank เปิด “ตู้ปันสุข ธพว.” หยิบไปแต่พอดี มีให้แบ่งปัน

ร่วมส่งมอบสิ่งของ ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน รับผลกระทบโควิด-19

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข ธพว.” หยิบไปแต่พอดี มีให้แบ่งปัน จำนวน 2 ตู้ บริเวณด้านหน้าอาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่ เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่มอบให้ด้วยใจ ปันให้ด้วยรัก เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และของที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการแบ่งปันน้ำใจในสังคมไทย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมเชิญชวนพนักงาน ธพว. หรือประชาชนที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ ผ่านการเติมตู้ปันสุข ธพว.ได้อีกด้วย

 

Skip to content