fbpx

SME D Bank แสดงความยินดี 2 กิจการเอสเอ็มอี เนื้อแท้ – อินชัวร์เทคฯ ร่วมลงทุน ยกระดับต่อยอดธุรกิจ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

SME D Bank แสดงความยินดี 2 กิจการเอสเอ็มอี ‘เนื้อแท้’-‘อินชัวร์เทคฯ’
ร่วมลงทุน ยกระดับต่อยอดธุรกิจ พร้อมเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทุน   และ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ SME D Bank  รวมถึง ผู้บริหารจาก บริษัท เอสเอสพีพี แคปิตอลส์ จำกัด     ซึ่งเป็นผู้จัดการทรัสต์  ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ธนาคารเข้าร่วมลงทุน ผ่านทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs  (กองทุนย่อยกองที่ 1) ได้แก่   บริษัท คอมพานี บี จำกัด ธุรกิจร้านอาหาร  “เนื้อแท้” โดยผู้บริหาร  นายวีรชน ศรัทธายิ่ง  และ นายนภศูล รามบุตร  กับ  บริษัท อินชัวร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ฟินเทคยุคใหม่ให้บริการที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลครบวงจร โดยผู้บริหาร นายพลภัทร กันทาดี และ นายอภินัทธ์ จันทร์เจนจบ    ทั้งนี้ SME D  Bank พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs  ที่มีศักยภาพผ่านการร่วมลงทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเข้าระดมทุนและจดทะเบียนผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต ณ อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็วๆ นี้

  

 

Skip to content