fbpx

SME D Bank ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2565

SME D Bank ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม
‘คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ’ ครั้งที่ 6/2565

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2565 ในฐานะที่ SME D Bank เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมการประชุม ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11  อาคาร SME Bank Tower

  

ในโอกาสเดียวกันนี้ SME D Bank ได้เชิญลูกค้าที่เป็นต้นแบบ Success Case  มาจัดแสดงธุรกิจ เพื่อนำเสนอกระบวนการทำงานของ SME D Bank ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ให้การสนับสนุนด้าน “เติมทุนคู่พัฒนา” ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน     ณ   ชั้น 1   อาคาร SME Bank Tower  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

    

Skip to content