fbpx

SME Development Bank กดปุ่มเริ่มโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ เข้าถึงเงินทุน เพิ่มทักษะ ยกระดับคุณภาพชีวิต

 

SME Development Bank ปลื้มผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ ตอบรับแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ “ฮักTAXI” สร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในระบบ เพิ่มทักษะความรู้ สวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต  ช่วยเสริมแกร่งการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 

นายมงคล  ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank  เปิดเผยว่า  จากที่ธนาคาร ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ทำการสำรวจ “การประเมินศักยภาพธุรกิจท้องถิ่นของประเทศไทย” กรณีศึกษาธุรกิจบริการแท็กซี่ พบว่า ปัจจุบัน มีผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทั่วประเทศกว่า 1.2 แสนราย และมีรถแท็กซี่ในระบบกว่า 9 หมื่นคัน เป็นรถส่วนบุคคล (เขียว-เหลือง) กว่า 37%   โดยส่วนใหญ่ ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ถึง 76.69% ทำอาชีพนี้มานาน มากกว่า 6 ปีขึ้นไปถึง 20 ปี  อีกทั้ง ยึดอาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพหลักถึง 87.98%  นอกจากนั้น ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ยังเป็นคนที่ต้องทำงานหนัก เฉลี่ยขับรถ 25 วันต่อเดือน โดยต้องขับควบกะช่วงเช้า ช่วงเย็น และช่วงกลางคืน เฉลี่ยกว่า  12 ชั่วโมงต่อวัน มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 1,702 บาท แต่เมื่อหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว เหลือรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ 400 บาท  จึงมีปัญหา ชักหน้าไม่ถึงหลัง รายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

 

ผลสำรวจยังชี้ด้วยว่า สัดส่วนรถแท็กซี่ที่ใช้ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันเกือบ 50% หรือประมาณ 35,000 คัน เป็นรถที่เหลืออายุการใช้ไม่ถึง 5 ปี  ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป รถจะทยอยหมดอายุ ปีละกว่า 10,000 คัน ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ 70% ต้องการสินเชื่อในระบบ  เพื่อจะซื้อรถใหม่  เพราะเชื่อว่า จะช่วยเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย คุ้มกว่าการเช่ารถ  และสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้  ซึ่งจะส่งผลดีต่อไปยังการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วย  อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริง ที่ผ่านมา  ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ส่วนใหญ่ 65% เข้าไม่ถึงแหล่งทุน จึงต้องหันพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ  ส่งผลแบกภาระหนี้สูง  เกิดเป็นปัญหาซ้ำซ้อนมากขึ้นไปอีก จนยากจะหลุดพ้นวงจรความยากจนไปได้    

 

 

ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย  ได้เปิดโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย   ช่วยเสริมแกร่งและยกระดับการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ในขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการแท็กซี่จะได้ประโยชน์  เช่น ไม่ถูกปฏิเสธ ไม่ถูกโกงมิเตอร์ ปอลดภัย เป็นต้น   

 

ทั้งนี้   ธนาคารได้เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ แสดงเจตจำนงความต้องการเข้าร่วมโครงการ “ฮัก TAXI” เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561  ซึ่งได้การตอบรับอย่างดียิ่ง เนื่องจากโครงการนี้ ผู้ประกอบอาชีพจะได้รับการพัฒนาการประกอบอาชีพแท็กซี่ ควบคู่กับเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ตามแนวทางอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)  เงื่อนไขผ่อนปรน ผ่อนถูกกว่าจ่ายค่าเช่ารถ ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ ให้สิทธิ์ 1 คนต่อการกู้ซื้อรถได้ 1 คัน ใช้ บสย.ค้ำประกันได้  ทั้งนี้ กำหนดวงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท

 

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ยังได้รับสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต โปรแกรมเสริมแกร่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ เช่น   ฝึกอบรมทักษะภาษา   ระบบประกันสังคม การออมเพื่อประโยชน์ในวัยเกษียณ  มีระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น

 

อาชีพขับรถแท็กซี่ เกี่ยวโยงกับบุคคลต่างๆ อีกจำนวนมาก ตั้งแต่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ ไม่ต่ำกว่า 3-5 ล้านคนต่อวัน  นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย มากกว่า 30 ล้านคนต่อปี   ดังนั้น การยกระดับแท็กซี่  จะช่วยให้ผู้ประกอบการอาชีพนี้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เป็นต้องหนี้นอกระบบ ขณะที่ ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวก ปลอดภัย  รวมถึง สร้างภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวไทย” นายมงคล กล่าว

SMEDnews

Skip to content