fbpx

SME Development Bank คิกออฟ “ศูนย์บริหารรถม้าเติมทุน” บริการ 24 ชั่วโมง

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิด “ศูนย์บริหารรถม้าเติมทุน” (Operation Center)  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ หน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไวไปถึงถิ่น อำนวยความสะดวกเพิ่มช่องทางเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ใช้บริการแพลตฟอร์ม SME D Bank ทั่วประเทศ  โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มคนตัวเล็กยุค 4.0 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME Development Bank

 

Skip to content