fbpx

SME Development Bank จัดกิจกรรม “ธพว.ปลูกป่าชายเลน ตามศาสตร์พระราชา” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (11 สิงหาคม 2561) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม SME D Bank ผ่านโครงการ “ธพว. ปลูกป่าชายเลน ตามศาสตร์พระราชา” ร่วมกับ นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล     และแสดงพลังความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อสืบสานพระราชปณิธารหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  พร้อมจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน ณ ชายทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

SMEDnews

Skip to content