fbpx

SME Development Bank จัดงานประมูลทรัพย์ NPA ภาคกลาง 2561 ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (ธพว. หรือ SME Development Bank) เตรียมจัดงานประมูลทรัพย์ NPA ภาคกลาง 2561 ครั้งที่ 3 (โรงงาน ที่ดินเปล่า ที่อยู่อาศัย) พบกับทรัพย์สินดีๆ ได้ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ SME Bank Tower ชั้น1 ลงทะเบียนเวลา 10.00-13.00 น. ประมูลทรัพย์ เวลา 13.10 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินทรัพย์รอการขาย www.smebank.co.th โทร.1357

 

 

 

Skip to content