fbpx

SME Development Bank บุกตลาดนัดจตุจักร ช่วย SMEs เข้าถึงเงินทุน

SME Development Bank บุกตลาดนัดจตุจักร ช่วย SMEs เข้าถึงเงินทุน 

 

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ   SME Development Bank   พร้อมทีมงานลงพื้นที่สำรวจการค้าขายสินค้าภายในตลาดนัดจตุจักร พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุนธนาคาร ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการ SMEs  เติบโตต่อไป โดยมีผศ.ดร.ศิริพงศ์  พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร ให้เกียรตินำเยี่ยมชมกิจการ ณ ตลาดนัดจตุจักร   เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

 

Skip to content