fbpx

SME Development Bank ผนึก 4 แบงก์รัฐ ลงนาม MOU กับ กอช. ส่งเสริมการออม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่สมาชิกวางแผนการออม ผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อสร้างวินัยการออม โดยนายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เป็นตัวแทนธนาคาร เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการเพื่อการออม ร่วมกับทั้งอีก 4 ธนาคารรัฐ ในการนี้ SME Development Bank พร้อมร่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการ
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนที่เป็นแรงงานในระบบ และนอกระบบยังมีปริมาณการออมเพื่อใช้ในช่วงวัยเกษียนในระดับที่น้อยมาก ทั้งนี้มาจากการที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริการจัดการทางการเงิน และความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นในการวางแผนทางการเงินที่มั่นคงด้วยตัวเอง โดย กอช. เป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐในการขับเคลื่อนการออมภาคประชาชน และสร้างวินัยการออมแก่แรงงานนอกระบบให้มีการออมเงินที่มากพอ

 

 

Skip to content