fbpx

SME Development Bank พาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ติดปีกธุรกิจอีคอมเมิร์ช Alibaba.com

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมงานสัมมนาพา “SMEs ไทยไปไกลสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com” จัดโดย ธพว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัท E Touch เพื่อติดปีกผู้ประกอบการไทยไปไกลสู่ตลาดโลกและสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการขายผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ช่วยต่อยอดธุรกิจเติบโตพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อโยงธุรกิจต่อไป ณ Co working Space ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower

 

 

SMEDnews

Skip to content