fbpx

SME Development Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ น้องหมี 4.0 ปลูกฝังเด็กไทย รักการออม

SME Development Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ น้องหมี 4.0 ปลูกฝังเด็กไทย รักการออม

 

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) มอบ “กระปุกออมทรัพย์ น้องหมี 4.0” ให้แก่ตัวแทนจากรัฐสภา  เพื่อนำไปแจกเป็นของขวัญสำหรับเด็กๆ ที่จะมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ บริเวณอาคารรัฐสภา วันที่ 13 มกราคม 2561 นี้  โดยการมอบกระปุกออมทรัพย์ดังกล่าว ทางธนาคารฯ มุ่งหวังปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กๆ เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยทางการเงิน สร้างรากฐานแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต

       

      

Skip to content