fbpx

SME Development Bank ยึดหลักธรรมาภิบาล เดินหน้าหนุน SMEs ครึ่งปีหลัง

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    (ธพว. หรือ SME Development Bank) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2561 โดยมีนโยบายการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการกระจายโอกาสลงพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ควบคู่แหล่งเงินทุนได้อย่างแท้จริง ภายใต้การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ตอกย้ำอัตลักษณ์ธนาคาร รู้-รัก-สามัคคี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ SME Development Bank

Skip to content