fbpx

SME Development Bank ย้ายที่ทำการสาขาตราด เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank สาขาตราด  ประกาศแจ้งขอย้ายที่ทำการสาขาไปยังอาคารแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 28/4-5 หมู่2 ถนนสุขุมวิท ตำบลกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000  โทรศัพท์  039-523-244,039-523-162 โทรสาร 039-523-656 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง และพื้นที่ให้บริการกว้างขวางขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ผู้ประกอบการที่มาติดต่อและใช้บริการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

Skip to content