fbpx

SME Development Bank ย้ายที่ทำการสาขาแม่ฮ่องสอน เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank สาขาแม่ฮ่องสอน  ประกาศแจ้งขอย้ายที่ทำการสาขาไปยังอาคารแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 6/2, 6/3  ซอย 5    ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  58000 โทรศัพท์ 053-614-500 ถึง 2 โทรสาร 053-614-503 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นทำเลตั้งอยู่ใจกลางเมือง และพื้นที่ให้บริการกว้างขวางขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ผู้ประกอบการที่มาติดต่อและใช้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SME Development Bank สาขาแม่ฮ่องสอน หรือ โทร.1357

SMEDnews

Skip to content