fbpx

SME Development Bank ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ธนาคาร SME Development (SME Bank) ร่วมกับโรงเรียนสามเสน เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบจักรยานเพื่อชิงรางวัลวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสุขจากรอยยิ้มของเด็กๆ

Skip to content