fbpx

SME Development Bank ร่วมต่อยอดองค์ความรู้ ฝ่าวิกฤตอย่างไรให้องค์กรพบทางออก

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561 จัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ พลิกวิกฤต คว้าโอกาส ค้นทางออก” โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมรับฟัง กว่า 200 คน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สร้างพลังบวกในการผลักดันองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท

 

SMEDnews

Skip to content