fbpx

SME Development Bank ร่วมพิธีเปิดโครงการไทยเด็ด จับมือภาครัฐ เอกชน หนุนเงินทุน เพิ่มช่องทางคนตัวเล็กขายของ

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ร่วมกับ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ร่วมพิธีเปิด “โครงการการปรับเปลี่ยนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station” หรือ โครงการไทยเด็ด โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยถูกให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำไปต่อยอด ยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐาน สามารถนำไปจำหน่ายในมุมไทยเด็ดได้ รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำไปใช้ในการปรับปรุงสถานี รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการครบวงจรเพื่อชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นางธารินี สุทธิปริญญานนท์ อุปนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

สำหรับโครงการ “ไทยเด็ด” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ PTTOR SME Development Bank และผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาระบบการผลิตให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงแรกของการทดลองโครงการฯ ที่จะเริ่มเปิดจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ จะมีผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT station เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 แห่ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนเป็น 100 แห่ง ในปี 2562

 

 

SMEDnews

Skip to content