fbpx

SME Development Bank ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

 

คุณไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นตัวแทนนำขบวนเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เขตพญาไท ผู้บริหารจาก SME Development Bank และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพ ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด ให้ทุกฝ่ายเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งนี้อย่างจริงจัง ณ สำนักงานเขตพญาไท วันนี้  

 

Skip to content