fbpx

SME Development Bank ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 98

วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ ในการนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน”มูลนิธิวิสสุกรรม” ณ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

 

Skip to content