fbpx

SME Development Bank ร่วม พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ให้คนเมืองกาญจน์

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) (ซ้ายสุด) ให้การต้อนรับ พล.อ. ธงชัย สารสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) (จากขวามาซ้ายตามลำดับ) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของธนาคาร ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน ระหว่างการเปิดตัวโครงการประชารัฐ “พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 

 

SMEDnews

Skip to content