fbpx

SME Development Bank ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ลุยให้ความรู้สินเชื่อแฟคตอริ่ง ปูทาง SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

วันนี้ ( 25 มกราคม 2561) SME Development Bank จัดสัมมนาหัวข้อ “Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อแฟคตอริ่งของธนาคาร โดยมีนายเสฐียร ตันติพิภพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง เป็นผู้บรรยายในรอบแรก หัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่ง คือ Smart Factoring บัญชีเดียว เบิกจ่ายรวดเร็ว ช่วยการค้าไม่สะดุด ให้กับผู้ประกอบการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป้าหมายในจังหวัดพิษณุโลก บรรยายโดยนายชวลิต ใจดี รองผู้อำนวยการปฏิบัติการสินเชื่อแฟคตอริ่ง ณ ห้องอุทัยธานี ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับวันพรุ่งนี้จะจัดสัมมนา ณ โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 13.00 – 16.00 น. อย่าลืมอย่าพลาด

 

 

Skip to content