fbpx

SME Development Bank ลงพื้นที่แพร่-น่าน เสริมแกร่งหมู่บ้าน CIV ปูทางธุรกิจชุมชนเข้าถึงสินเชื่อ

 

นายพสุ โลหารชุน (ที่ 5 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) นายมงคล ลีลาธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามนโยบาย “หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยได้เข้าเยี่ยมธุรกิจชุมชน อาทิ โรงงานกลุ่มตีเหล็กชุมชนร่องฟอง “ชายตีเหล็กหญิงเย็บผ้า” ณ หมู่บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกรรมวิธีผลิตผ้าหม้อห้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ย้อมผ้าหม้อห้อม@บ้านป้าเหงี่ยม ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้าถึงแหล่งทุนของธนาคารต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อชี้แนะแนวแนวทางการพัฒนาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน เพื่อดำเนินการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการต่อไป

 

 

Skip to content