fbpx

SME Development Bank สร้างอาชีพ‘บุคคลออทิสติก’ จัดสรรพื้นที่เปิดร้านกาแฟ มอบโอกาสแจ้งเกิดธุรกิจใหม่

ธพว. จับมือ มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดโอกาสให้บุคคลพิเศษ ที่ผ่านการฝึกอบรม “บาริสต้า ออทิสติก” ใช้พื้นที่ภายใน  SME Bank Tower  เปิดร้านขายกาแฟ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้  พร้อมหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ต่อยอดแจ้งเกิดธุรกิจในอนาคต

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว.  เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย (Autistic Thai Foundation) เปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติก ที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ชงกาแฟ หรือ “บาริสต้า ออทิสติก” มาใช้พื้นที่ภายในศูนย์อาหารของอาคารสำนักงานใหญ่ ธพว. หรือ SME Bank Tower  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เปิดร้านกาแฟ ชื่อ For All Coffee   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลออทิสติก รวมถึง ผู้ดูแล และครอบครัว   มีพื้นที่ประกอบอาชีพ ซึ่งจะก่อประโยชน์เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในขณะเดียวกัน ยังลดภาระเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลผู้พิการ

 

ทั้งนี้ รายได้จากการขายเครื่องดื่มต่างๆ ภายในร้าน จะเป็นของผู้ขายทั้งหมด ซึ่งเชื่อว่า จะได้การตอบรับจากลูกค้าอย่างดียิ่ง เนื่องจากกาแฟที่นำมาให้บริการ เป็นวัตถุดิบคุณภาพดี  ประกอบกับบาริสต้นซึ่งเป็นบุคคลออทิสติก ได้ผ่านการฝึกอบรมจากกลุ่ม True Coffee ดังนั้น เครื่องดื่มต่างๆ มีมาตรฐานตามแบบฉบับของ True Coffee  โดยกำหนดขายในราคาเฉลี่ยแก้วละ 25 บาท ตลอดจน ทำเลที่ตั้งของ SME Bank Tower อยู่ในย่านธุรกิจสำคัญ เดินทางสะดวก ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอารีย์เพียงแค่ไม่ถึง 50 เมตร จึงมีผู้คนสัญจรคึกคักต่อเนื่องทั้งวัน มีพนักงานของ ธพว. ประจำสำนักงานใหญ่กว่า 800 คน นอกจากนั้น บริเวณชั้น 1 ยังมี  co-working space เปิดให้บริการฟรี  ทำให้มีบุคคลภายนอก ทั้งกลุ่มลูกค้าธนาคาร     ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ รวมถึง พนักงานจากออฟฟิศอื่นๆ โดยรอบเข้ามาใช้บริการภายใน SME Bank Tower  อีกจำนวนมาก  เบื้องต้น นำร่องมีบุคคลออทิสติก มาทำหน้าที่บาริสต้า 2 คน   เปิดร้านบริการตั้งแต่วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2561  ที่ผ่านมา และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

นายมงคล กล่าวต่อว่า ธพว. นับเป็นหน่วยงานแห่งที่ 3 ซึ่งมอบพื้นที่ให้มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดร้านขายกาแฟ For All Coffee  โดยฝีมือบุคคลออทิสติก    ต่อจากกระทรวงแรงงาน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ริเริ่มการเปิดร้านกาแฟรูปแบบดังกล่าว    ซึ่งในอนาคต  ธพว.จะต่อยอดสนับสนุนให้บุคคลออทิสติก  นำสินค้าอื่นๆ เข้ามาขายในร้านเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้   เช่น   เบเกอรี่  ขนม และเครื่องประดับ เป็นต้น นอกจากนั้น สำหรับบุคคลออทิสติก ที่มีศักยภาพพร้อม และต้องการจะออกไปประกอบอาชีพเปิดร้านกาแฟของตัวเองในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป  ธพว. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ผ่านโครงการ “สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว” เปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถนำไปเป็นเงินทุนประกอบอาชีพในแหล่งท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ รวมถึง ชุมชนบ้านเกิด  คิดดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก  หรือ สินเชื่อเถ้าแก่4.0 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุโครงการ 7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก  สำหรับบุคคลธรรมดาที่พร้อมปรับเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล  สร้างโอกาสให้รายย่อยสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้

 

SMEDnews

Skip to content