fbpx

SME Development Bank สัมมนา“จับมือเอสเอ็มอี สร้างโอกาสบุกตลาดจีน” ครั้งที่ 1

 

วันนี้ (23 เม.ย. 2561) นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank) หรือ ธพว. ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จับมือเอสเอ็มอี สร้างโอกาสบุกตลาดจีน ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือของ SME Development Bank ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน (Thailand Smart Trade Center : TSTC) และ บริษัท สินสิริบายดีช็อป จำกัด  เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสยกระดับให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าถึงตลาดจีนได้อย่างแท้จริงและถูกวิธี ด้วยเทคนิคการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค วิธีสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า รวมถึงเคล็ดลับทางลัดบุกตลาดจีนในรูปแบบ Online & Offline ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower

 

 

 

 

 

SMEDnews

Skip to content