fbpx

SME Development Bank เยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชน ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ภาคอีสาน

นายมงคล  ลีลาธรรม   กรรมการผู้จัดการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ หจก. เคทีพี กรุ๊ป ผู้ผลิตสินค้าผ้าขาวม้า ภายใต้แบรนด์  “นุชบา” จังหวัดอำนาจเจริญ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่าน ผู้ผลิตถั่วอบกรอบแปรรูปภายใต้แบรนด์ “ถั่วป่านทอง” จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือแนวทางการยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถต่อยอดวางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ พร้อมผลักดันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบนวัตวิถี โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนความรู้คู่เงินทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเติบโตต่อไป

SMEDnews

Skip to content