ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ของงานจัดเช่าโทรศัพท์ IP Phone เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (สำหรับโครงการ Core Banking ,IFRS9 และ Loan Factory) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
15 มี.ค. 2562
5.2 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) จำนวน 2 เครื่อง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
13 มี.ค. 2562
178.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดก่อสร้างงานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มี.ค. 2562
262.1 KB
โครงการจัดเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งชั่วคราวสำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 คัน
28 ก.พ. 2562
243.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการเอกสาร ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
25 ก.พ. 2562
299.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Business Intelligence Software : TABLEAU ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
15 ก.พ. 2562
350.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างของงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกเหตุการณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
15 ก.พ. 2562
329.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ Call Center
14 ก.พ. 2562
193.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของ SME Development Bank ในงานมหกรรมการเงิน ปี ๒๕๖๒ (Money Expo 2019) โดยวิธีคัดเลือก
07 ก.พ. 2562
285.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมทั้ง Software License Virtual Machine Server และ Software License Veritas NetBackup
07 ก.พ. 2562
454.9 KB