ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดหาผู้ให้บริการจัดทำคอนเทนต์สำหรับตรวจสอบและดูสถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลใน Application SME D Bank
12 ต.ค. 2561
297.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาผู้ให้บริการเก็บสื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2561
664.9 KB
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร
06 ต.ค. 2561
3.5 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาโครงการระบบบริหารหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย (Legal Management System) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
02 ต.ค. 2561
127.6 KB
ประกาศผู้ชนะ จัดหาระบบบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบลูกค้านิติบุคคล DSS
01 ต.ค. 2561
361.9 KB
ผู้ชนะการเสนอราคาของงาน จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร (Switch) ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2561
429.2 KB
ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2561
6.7 MB
ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขากาฬสินธุ์
14 ก.ย. 2561
31 KB
ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาหนองคาย
14 ก.ย. 2561
31.4 KB
ประกาศผู้ชนะ งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขามุกดาหาร รวมสำนักงานเขต
14 ก.ย. 2561
32.1 KB