ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ม.ค. 2563
504.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลาย และข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2562
343.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ Work Station เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ CBPS จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2562
223.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ Core Business Process System (Project Management Office : PMO) โดยวิธีคัดเลือก
23 ธ.ค. 2562
425.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดซื้อเครื่อง Barcode Scanner จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2562
188 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานขัดซื้อลิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ SAP Crystal Server โดยวิีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2562
196.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟแวร์เครื่องแม่ข่าย Microsoft SQL Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2562
201.4 KB
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2562
19 ธ.ค. 2562
573.5 KB
ประกาศผลการเสนอราคาซื้อจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทมีหลักประกัน
19 ธ.ค. 2562
590.1 KB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาสมุทรสาคารวมสำนักงานเขต
18 ธ.ค. 2562
491.4 KB