ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) โดยวิธีคัดเลือก
20 มี.ค. 2563
399.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2562 ของ ธพว. โดยวิธีคัดเลือก
17 มี.ค. 2563
514.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 91 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค. 2563
423.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่อตอบคำถาม เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และเก็บประวัติการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน (UserAnalytics) บน Facebook Page และ Line Official Account ของ ธพว โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.พ. 2563
608.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของ SME D Bank ในงานมหกรรมการเงิน ปี 2563 (Money Expo 2020) โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.พ. 2563
506.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120 An จำนวน 160 ลูก พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวพเตอร์หลัก (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.พ. 2563
559.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ธพว. จำนวน 1 คัน
30 ม.ค. 2563
388.2 KB
โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงคุณภาพลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 8 ชุด
30 ม.ค. 2563
368.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook Printer) จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2563
197.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหารผู้ให้บริการพัฒนาระบบโครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP เฉพาะระบบ Financial Management)
24 ม.ค. 2563
590 KB