ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการงานเว็บไซต์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs
03 ธ.ค. 2562
398 KB
โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเหมาจ่ายรายเดือน 187 เลขหมายพร้อมเครื่อง
02 ธ.ค. 2562
428.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาปากช่องรวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ย. 2562
455.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาแพร่รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ย. 2562
454.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาภูเก็ตรวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ย. 2562
385.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์บังคับตู้ลิฟต์ (GUIDE ROLLER) หมายเลข 3-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2562
350.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME BANK TOWER ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
11 พ.ย. 2562
515.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขายโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
11 พ.ย. 2562
502.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
11 พ.ย. 2562
471.1 KB
จัดหาวงจรเช่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (SME Bank Tower) และศูนย์คอมฯสำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลส ศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2562
493.8 KB