ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาเครื่องพิมพ์ Dot Matrix จำนวน 6 เครื่อง
06 ธ.ค. 2561
299.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง
04 ธ.ค. 2561
476.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างของงานจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเอกสาร สำหรับโครงการระบบ E-Document (เพิ่มเติม)
09 พ.ย. 2561
291.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้จัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
09 พ.ย. 2561
275 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้จัดทำสมุดไดอารี่ปกผ้าขาวม้า กระเป๋าผ้าขาวม้า และกล่องของขวัญปีใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
09 พ.ย. 2561
271.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ของงานจัดหาผู้ให้บริการ สาธิตขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ SME D Bank ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
31 ต.ค. 2561
312.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Web Conference ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
31 ต.ค. 2561
235.4 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหาผู้ให้บริการ Pocket WIFI และสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนพร้อมเครื่องจำนวน 110 เลขหมาย เพื่อใช้ใน “โครงการหน่วยรถม้าเติมทุนส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น”
30 ต.ค. 2561
156.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ของงานจัดหาผู้ให้บริการ Pocket WIFI และสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนพร้อมเครื่องจำนวน 110 เลขหมาย เพื่อใช้ใน “โครงการหน่วยรถม้าเติมทุนส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น”
30 ต.ค. 2561
5.3 MB
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาระนอง รวมสำนักงานงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ต.ค. 2561
28.3 KB