ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR) โดยวิธีคัดเลือก
03 ก.ย. 2564
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 147 คัน ระยะเวลาบริการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบปรับปรุงป้ายตราสัญลักษณ์ธนาคาร จำนวน 10 สาขา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
02 ก.ย. 2564
0
ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลายและขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อระบบ SME D Bank Call Center พร้อมอุปกรณ์ (Hardware และ Software) โดยวิธีคัดเลือก
19 ส.ค. 2564
0
ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ IT ServiceManagement ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564
0
ประกาศผู้ชนะงานจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์เช่าคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2564
0
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการ Patch Management โดยวิธีคัดเลือก
04 ส.ค. 2564
0
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ(Image Cheque Clearing and Archive System : ICAS)
02 ส.ค. 2564
0