ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Call Center แบบตอบรับ IVR สำหรับการให้บริการ Helpdesk 3333 โดยวิธีคัดเลือก
21 พ.ค. 2563
506.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาบริการ 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก
05 พ.ค. 2563
349 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเหมาจ่ายรายเดือน 140 เลขหมายพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย. 2563
418.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบการให้บริการ Call Center โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2563
464.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ Software License Virtual Machine โดยวิธีคัดเลือก
07 เม.ย. 2563
460.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหา Software License Veritas Netbackup โดยวิธีคัดเลือก
01 เม.ย. 2563
453.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์/DRUM) โดยวิธีคัดเลือก
20 มี.ค. 2563
399.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานประจำปี 2562 ของ ธพว. โดยวิธีคัดเลือก
17 มี.ค. 2563
514.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 91 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
02 มี.ค. 2563
423.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่อตอบคำถาม เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และเก็บประวัติการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน (UserAnalytics) บน Facebook Page และ Line Official Account ของ ธพว โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.พ. 2563
608.8 KB