ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14 ก.พ. 2561
742.3 KB
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว.
07 ก.พ. 2561
2.3 MB
ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินระบบ BAHTNET และระบบ ICAS
24 ม.ค. 2561
234.5 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
12 ม.ค. 2561
3.4 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless)
12 ม.ค. 2561
108.3 KB
โครงการจัดจ้าง นายวิชิต กรวิทยาคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสินเชื่อ
09 ม.ค. 2561
560.5 KB
ประกาศผลการจัดหาผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์เสริม
08 ม.ค. 2561
104.4 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless) โดยวิธีคัดเลือก
08 ม.ค. 2561
156.6 KB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 ม.ค. 2561
1.1 MB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
04 ม.ค. 2561
1.6 MB