ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
08 พ.ย. 2561
580.4 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 7
08 พ.ย. 2561
689.8 KB
การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตามหนี้
07 พ.ย. 2561
498.6 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 18
08 ต.ค. 2561
778.4 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 17
11 ก.ย. 2561
588.6 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 6)
10 ก.ย. 2561
625.9 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 16
04 ก.ย. 2561
504.9 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 5)
30 ส.ค. 2561
676.5 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 15
24 ส.ค. 2561
507.7 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 14
03 ส.ค. 2561
818 KB