ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาสมุทรสาคร รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ต.ค. 2562
12.2 MB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ต.ค. 2562
11.8 MB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาแพร่ รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ต.ค. 2562
10.2 MB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาภูเก็ต รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ต.ค. 2562
12.1 MB
การจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทไม่มีหลักประกัน
30 ก.ย. 2562
651.2 KB
ยกเลิกโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2562
335 KB
จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ครั้งที่ 2
17 ก.ย. 2562
146 KB
ประกวดราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
17 ก.ย. 2562
443 KB
การจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทมีหลักประกัน
16 ก.ย. 2562
581.8 KB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขายโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.ย. 2562
10.6 MB