ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


การจำหน่ายทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน
15 มี.ค. 2562
1.1 MB
ผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลา 2 ปี (2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2562
8.6 MB
โครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขตสาขาสุราษฏร์ธานีรวมสำนักงานเขค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2562
1.7 MB
จัดหาผู้ให้บริการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS 9
19 พ.ย. 2561
463.1 KB
ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง
16 พ.ย. 2561
8.5 MB
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 422 รายการ
09 พ.ย. 2561
1.5 MB
การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตามหนี้
07 พ.ย. 2561
498.6 KB
การจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2561
12 ต.ค. 2561
580.6 KB
จำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 2/2561
08 ต.ค. 2561
717.9 KB
จำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และขายสิทธิเรียกร้องสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เครื่องจักร และเรือ
25 ก.ย. 2561
1.2 MB