ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบปรับปรุงตราสัญลักษณ์ธนาคาร จำนวน 10 สาขา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11 ส.ค. 2564
0
เปิดรับสมัครบริษัทประเมินราคาภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้ารับงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
24 ก.ค. 2564
0
ประกวดราคาช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2564
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 และผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของ ธพว. ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เม.ย. 2564
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายของธนาคาร จำนวน 57 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 มี.ค. 2564
0
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายของธนาคาร จำนวน 57 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 มี.ค. 2564
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายของธนาคาร จำนวน 57 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 มี.ค. 2564
0
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ย. 2563
0
การจัดหาผู้ให้บริการ ตามระเบียบ ธพว. ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
15 ต.ค. 2563
67.9 KB
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคารประจำอาคาร SME Bank Tower ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2563
4.4 MB