ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ครั้งที่ 2
17 ก.ย. 2562
146 KB
ประกวดราคา การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
17 ก.ย. 2562
443 KB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขายโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.ย. 2562
10.6 MB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2562
10.6 MB
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME BANK TOWER ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ส.ค. 2562
4.1 MB
ประกวดราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
16 ส.ค. 2562
443.5 KB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขากระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ส.ค. 2562
10.4 MB
งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาระยองรวมสำนักงานเขต
11 ก.ค. 2562
12 MB
โครงการปรัปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาอยุธยารวมสำนักงานเขต
11 ก.ค. 2562
12.4 MB
การคัดเลือก การขึ้นทะเบียนสำนักงานกฏหมายภายนอก
27 มิ.ย. 2562
717.6 KB