ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาระยองรวมสำนักงานเขต
11 ก.ค. 2562
12 MB
โครงการปรัปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาอยุธยารวมสำนักงานเขต
11 ก.ค. 2562
12.4 MB
การคัดเลือก การขึ้นทะเบียนสำนักงานกฏหมายภายนอก
27 มิ.ย. 2562
717.6 KB
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2562
3.6 MB
การคัดเลือก การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการบริหารหนี้ ประจำปี 2562
02 พ.ค. 2562
446.1 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
30 เม.ย. 2562
5.1 MB
การจำหน่ายทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน
15 มี.ค. 2562
1.1 MB
ประกวดราคา งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 มี.ค. 2562
7.2 MB
ผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลา 2 ปี (2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2562
8.6 MB
โครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขตสาขาสุราษฏร์ธานีรวมสำนักงานเขค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2562
1.7 MB