ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างจัดซื้อ ระบบการบริการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เม.ย. 2561
868.8 KB
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2561
701.6 KB
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2561
5.7 MB
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มี.ค. 2561
1.1 MB
เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
28 ก.พ. 2561
267.7 KB
เอกสารประกาศ โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
28 ก.พ. 2561
1.9 MB
เอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบการบริหารจัดการ IT Service Management
26 ก.พ. 2561
6.9 MB
เอกสารประกาศ การจัดหาระบบการบริหารจัดการ IT Service Management
26 ก.พ. 2561
1.3 MB
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2561
690.9 KB
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2561
738.7 KB