ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.พ. 2561
743.7 KB
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว.
14 ก.พ. 2561
2.3 MB
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับใช้ในงานการสำรองข้อมูลของธนาคาร
09 ก.พ. 2561
4.3 MB
ขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับใช้ในงานการสำรองข้อมูลของธนาคาร
09 ก.พ. 2561
532.9 KB
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับใช้ในงานการสำรองข้อมูลของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.พ. 2561
973.9 KB
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว.
07 ก.พ. 2561
743.7 KB