ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 ส.ค. 2563
141.7 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
31 ก.ค. 2563
1.1 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563)
17 เม.ย. 2563
1.1 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมกราคม 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 ก.พ. 2563
294.7 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
21 ม.ค. 2563
588.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 ม.ค. 2563
388.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 พ.ย. 2562
664.9 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
31 ต.ค. 2562
416.6 KB
ประกาศผลของงานจัดหาผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Web Site และ Web application ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งป้องกันการถูกโจมตี
15 ต.ค. 2562
400.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2562
03 ต.ค. 2562
663.6 KB