ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ส.ค. 2561
265.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
03 ส.ค. 2561
582.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ก.ค. 2561
272.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
03 ก.ค. 2561
344 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 มิ.ย. 2561
275.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
03 มิ.ย. 2561
404.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
03 พ.ค. 2561
17.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 พ.ค. 2561
266.7 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2561
03 เม.ย. 2561
15.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 เม.ย. 2561
290.4 KB