ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 ส.ค. 2562
405 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
10 มิ.ย. 2562
353.9 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
07 พ.ค. 2562
275.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
05 พ.ค. 2562
901 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 เม.ย. 2562
279.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 มี.ค. 2562
151.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 ม.ค. 2562
301.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
04 ธ.ค. 2561
406.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม
03 ต.ค. 2561
526.6 KB