ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 ม.ค. 2562
301.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
04 ธ.ค. 2561
406.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม
03 ต.ค. 2561
526.6 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ต.ค. 2561
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกันยายน 2561
03 ก.ย. 2561
553.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ส.ค. 2561
265.3 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
03 ส.ค. 2561
582.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ก.ค. 2561
272.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
03 ก.ค. 2561
344 KB