ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
30 ก.ค. 2564
0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
30 ก.ค. 2564
0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
15 ก.ค. 2564
0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
07 พ.ค. 2564
0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
24 ก.พ. 2564
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
17 ธ.ค. 2563
536.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
20 พ.ย. 2563
379.2 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
26 ต.ค. 2563
224.5 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
06 ส.ค. 2563
141.7 KB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
31 ก.ค. 2563
1.1 MB